HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

Seksuaalioikeudet pohjoissaameksi

Dus lea vuoigatvuohta NÁVDDAŠIT!

... návddašit iežat gorudis ja seksualitehtas.

... duhtadeaddji seaksaeallimii, mii ii vahágahte dahje duolmma geange eará.

... mearridit ieš hálidatgo seaksadoaimmaid ja hálidatgo juogadit daid vásáhusaid soapmasiin.

...čájehit seksuálalaš hálu ja vuoigatvuohta geassádit ja biehttalit man beare muttus gaskan seksuálalaš dáhpáhusa.


Dus lea vuoigatvuohta OIDNOT!

… čájehit iežat seksualitehta ovdamearkka dihte olgguldasoainnu dahje láhttema bokte.

… leat don ieš ja dahkat iehčanas mearradusaid ja dadjat dahje čájehit iežat oaivila maiddái seksualitehtat birra.


Dus lea vuoigatvuohta VÁIKKUHIT!

…váikkuhit nuoraide guoskevaš mearrdusaide.

…duođalaš vejolašvuohta váikkuihit dutnje guoskevaš plánaide ja mearrádusaide seksuáladearvvašvuođa áššiin.

…leat mielde pláneme nuoraid seksuáladearvvasvuođa bálvalusaid.


Dus lea vuoigatvuohta PRIVÁHTAEALLIMII!

…luhtolaš seksuáladearvvasvuođabálvalusade, nu ahte olggobealolbmot eai oaččo diehtit du galledeami sivaid.

…mearridit, maid du seksualitehtaáššiid hálidat juogadit earáiguin, ovdamearkka dihte sosiálalaš medias.

...návddašit heađuškeahttá soloseaksas ja oahpasnuvvat iežat gorudii.


Dus lea vuoigatvuohta SUODJALUSSII!

… suodjalit iežat ja oažžut suoji plánekeahtas áhpehisvuođas, nuoskkesdávddain ja maid seksuálalaš illasteamis.

… eallit friddja oskkoldatteavsttaid, jáhkuid, jurdagiid ja árbevieruid ráddjejeaddji dulkojumiid haga dahje ahte du loavkašuhttet seksuálalaš áššiin, mat gusket du gorudii.

Giige ii oaččo givssidit, olgguštit dahje loavkašuhttit Du sohkabealát, seksuálalaš iešvuođaidat, ovdaneami dahje du ovdaneami bázahallama dihte.

Giige ii oaččo cielahit Du seksualitehta loavkašuhtti vugiiguin (ovdm. cielahit fuorrán dahje homsan) iige heađuštit du seksuálalaččat.


Dus lea vuoigatvuohta DIEHTUI!

… diehtui prevenšudvnavugiin, nuoskkesdávddain ja iežat vuoigatvuođain.

…diehtui seksualitehta lunddolašvuođas ja vugiin, mainna seksuálalaš duhtadeami, lihkolašvuođa ja dássedeattu sáhttá vásihit dorvvolaččat.


Dus lea vuoigatvuohta DEARVVAŠVUHTII!

…seksuáladearvvašvuođabálvalusaide, mat leat jođanit oažžumis ja gos du dikšot dakkár ollesolbmot, guđet gudnejahttet nuoraid.

… bálvalusaide, maid vuođđun leat du dárbbut ja mat eai leat beare divrasat ja leat luhtolaččat.

… oažžut doarvái dieđu ja vugiid ovddalgihtii eastit plánekeahtes áhpehisvuođa.

… áiggil ja rivtteslahkai dahkkon áhpehisvuođa gaskaduhttimii ja vuoigatvuohta maid joatkit áhpehisvuođa ja oažžut dalle buot dárbbašlaš doarjaga.