HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

FYI - tasa-arvo

F-Y-I:

18 maailman valtiossa on voimassa laki, jonka mukaan aviomiehellä on oikeus estää vaimoansa työllistymästä ja tekemästä töitä.

– Maailmanpankki