HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

Siis mikä ihmeen YK??


Siis mikä ihmeen YK?

Hurma tenttasi asiantuntijaa. Faktaa lyhyesti ja ytimekkäästi.

Mikä on YK?

YK eli Yhdistyneet kansakunnat on kansainvälinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin toisen maailmansodan kauhujen jälkeen suojelemaan maailmaa uusilta sodilta. Tänä päivänä lähes kaikki maailman valtiot ovat YK:n jäseniä.

Miksi YK on tärkeä?

YK on tärkeä yhteistyön muoto maailmassa, koska se koskettaa kaikkia maailman ihmisiä. Mikään muu järjestö tai järjestelmä ei ole yhtä laaja sekä maantieteellisesti että käsiteltävien asioiden suhteen.

Miten YK ajaa nuorten asioita?

Nuorten mielipiteet otetaan huomioon YK:ssa päätöksiä tehdessä. YK:ssa on muun muassa oma nuoriso-ohjelma, joka tuo nuoria koskettavia asioita esille. YK:n sihteeristöön kuuluu myös nuorisolähettiläs, jotta nuorten ääni saataisiin paremmin kuuluville.

Vuosittain valitaan suomalainen nuorisodelegaatti edustamaan suomalaista nuorisoa osana Suomen YK:n valtuuskuntaa YK:n yleiskokouksessa.

Millainen maailma olisi ilman YK:ta?

Tämän haluaisin jättää kaikkien mietittäväksi käytännön kautta. Miettikää millaista olisi, jos maailmasta puuttuisi esimerkiksi mahdollisuus rokotteisiin ja koulutukseen eikä ruoka- ja humanitaarista apua olisi olemassa.

Olen 16-vuotias ja haluaisin vaikuttaa YK:ssa, miten se onnistuu?

Voit toimia vapaaehtoisena suomalaisissa YK-järjestöissä, esimerkiksi Unicefissä tai YK-liiton paikallisyhdistyksissä. Vähän vanhempana voit hakea nuorisodelegaatiksi tai vapaaehtoiseksi eri ohjelmien kautta.


Kysymyksiin vastasi YK-liiton Christa Pruskij


Kasvokuva Christa Pruskijsta

Katso myös

Leah Schrager

Taiteen avulla voidaan rikkoa sukupuolistereotypioita ja kyseenalaistaa vallitsevia seksinormeja. Taide voi myös lisätä seksimyönteisyyttä ja positiivista suhtautumista seksuaalisuuteen. Yksi seksimyönteisistä taiteilijoista on Leah Schrager.


Nämä kolme nuorta afrikkalaista muuttavat maailmaa

Päättäväisyydellään ja intohimollaan nämä nuoret vaikuttajat ovat jo nyt edistäneet nuorten asemaa sekä seksuaalioikeuksien toteutumista. Lue millaisia unelmia ja visioita heillä on tulevaisuudesta.


Teiniäidistä seksuaalioikeuksien puolestapuhujaksi

Nigerialainen Blessing Digha on kouluttanut #Choice4Life kampanjan kautta nuoria seksuaalisen väkivallan kohtaamisesta, turvattomista aborteista ja seksuaalioikeuksista. Mikä on saanut hänet ryhtymään nuorten äänitorveksi?


Väestöliitto: Nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa

Väestöliitto lupaa yhteiskuntasitoumuksessaan nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.

Nuorten ajatuksilla ja mielipiteillä on väliä. Väestöliitto kannustaa ennakkoluulottomasti nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elämäänsä ja seksuaalioikeuksiinsa, sekä välittää heille tietoa erilaisista mahdollisuuksista olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Samat vaikuttamismahdollisuudet koskevat myös maahanmuuttajia.