HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

Mr. Gay Finland 2019 haluaa yhdenvertaisuutta kouluihin

Haastattelu

Mr. Gay Finland 2019 haluaa yhdenvertaisuutta kouluihin

Mr. Gay Finlandiksi kruunattiin vastikään 23-vuotias kieltenopettajaopiskelija Konsta Nupponen. Hän haluaa edistää sateenkaarinuorten asemaa koulumaailmassa. 

– Lähdin mukaan kilpailuun, koska olen ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, ja tasa-arvo teemana on ollut minulle tosi läheinen. Halusin uuden areenaan vaikuttaa, Nupponen kertoo.

Kilpailu on hänen mielestään myös oiva väylä saada viestiään läpi aivan uudella tavalla. Nupponen kertoo olevansa ylpeä rohkeudestaan ja siitä, että hän puolustaa heikompiaan.

– Uskallan haastaa, sanoa mitä mieltä olen ja puuttua epäkohtiin.

Aineenopettajaksi opiskeleva Nupponen painottaa, että koulumaailmassa pitäisi parantaa sateenkaarinuorten yhdenvertaisuutta.

– Olisi hyvä, että Suomeen saataisiin kunnollinen ja kunnianhimoinen sateenkaaripoliittinen ohjelma, jota Setakin on ajanut varsinkin eduskuntavaalien alla.

Opiskelijapolitiikan saralla aktivoitunut Nupponen on tyytyväinen siitä, että Helsingin yliopisto on lähtenyt mukaan Prideen. Hän katsoo, että opiskelijaliikkeellä on vastuu ja tietynlainen velvollisuus pitää yllä tasa-arvoa sekä siitä käytävää keskustelua Suomessa.

Hän pitää tämän vuoden Helsinki Priden teemaa “Liike” erittäin hyvänä, sillä se kuvastaa hyvin sitä historiallista taivalta, joka on käyty. Liike-teema kuvastaa myös tarvetta ajaa edelleen jonkun tietyn ihmisryhmän, tässä tapauksessa sateenkaarivähemmistöjen etua.

 

Yhdenvertaisuutta koulumaailmaan

Nupposen mukaan kouluissa tarvitaan myös yleistä asenteiden muutosta liittyen sateenkaarevien oppilaiden huomioimiseen. Esimerkiksi opettajat tarvitsevat työkaluja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten huomioimiseen opetuksessa.

– Luokanopettajakoulutuksessa kannustetaan siihen, että opettajat rohkaisevat oppilaita olemaan omia itsejään, ja että ei nähtäisi sukupuolta lokeroivana ominaisuutena. Opettajankoulutuksessa ei kuitenkaan varsinaisesti seksuaalivähemmistöistä puhuta, Nupponen sanoo.

Nupponen näkee, että esimerkiksi terveystiedon oppiaineessa tulisi käsitellä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä enemmän. Hän on myös miettinyt, voisiko jo ala-asteen biologian
opetuksessa ottaa paremmin huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Nupposen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen normaalistumista voisi edistää se, että heitä käsiteltäisiin jo ala-asteella.

– Parhaiten opettajat ottavat sateenkaarevat nuoret huomioon kohtelemalla heitä kuin ihan ketä tahansa oppilasta. Samalla opettajien tulisi myös tukea sellaisissa kysymyksissä, joissa sateenkaarinuori kokee tarvitsevansa apua, esimerkiksi jos hän kokee ulkopuolisuutta, Nupponen painottaa.

– Konkreettinen keino ottaa huomioon on myös tutustua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaan ja heidän kokemuksiinsa. Se tuo sympatiaa ja auttaa ymmärtämään heidän asemaansa. Mun mielestä tärkeintä on kohdella sateenkaari-ihmisiä kuin sä kohtelisit hyviä ystäviäsi: otetaan heidät mukaan omina itsenään.


Teksti: Petteri Keränen ja Emilia Toivanen, Kuva: Konsta Nupposen kotialbumi

Katso myös

Ansaitsemme rehellistä ja turvallista seksuaalikasvatusta!

Tällä viikolla vietetään Veckan Sex -teemaviikkoa, joka on Väestöliiton nuorisotyöryhmän järjestämä seksuaalikasvatusviikko. Konsepti on adoptoitu Suomeen muista Pohjoismaista. Veckan Sexin aikana olemme jo useana vuonna kiertäneet vetämässä seksuaalikasvatustuokioita peruskoululaisille. Me nuorisotyöryhmäläiset kampanjoimme Veckan Sexin aikana avoimen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioivan seksuaalikasvatuksen puolesta myös Väestöliiton somekanavissa. Veckan Sexin kunniaksi muistelemme pieleen menneitä seksuaalikasvatustuokioita, jotka inspiroivat meitä jakamaan kanssanuorille tietoa seksuaalisuudesta hieman monipuolisemmin: 
 


Seksuaalikasvatus on kokonaisvaltaista, mutta riittämätöntä

Heteronormatiivinen seksuaalikasvatus ei huomioi moninaisia seksinharrastamistapoja tai niiltä suojautumista.


Miss Gay Finland 2019: “Erilaisuus yhdistää meitä”

Vuoden 2019 Miss Gay Finland on Lotta Jäppinen, 28. Jäppinen haluaa rikkoa sateenkaari-ihmisyyteen, sukupuoleen, ulkonäköön ja mielenterveyteen liittyviä stereotypioita. 


Koulun seksuaalikasvatus, unohduitko viime vuosituhannelle?

On vuosi 2012. Istun yläkoulun terveystiedon tunnilla ja kuuntelen tylsistyneenä opettajan luennointia seksistä. Hän lausuu sanan ”penis” jokaisella kerralla erikoisesti venyttäen, ”pheeenis”, ja luokka hörähtää. Tahtoisin jo kotiin, sillä en koe oppivani tästä mitään hyödyllistä. Tunnen vahvasti, ettei tunti ole suunnattu minulle. Siellä puhutaan ainoastaan pheeeniksistä ja emättimistä, tytöistä ja pojista, kondomeista ja ensimmäisen kerran kivuista sekä siitä, kuinka tytön ei vain pidä hankkiutua raskaaksi nuorella iällä.


Ugandalainen Angela joutui pakenemaan, koska on lesbo

"Sekä viranomaiset, oikeuslaitos että paikalliset jengit vainosivat ja ahdistelivat minua sen takia, että kuulun seksuaalivähemmistöön."