HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

Kysy homolta vastaa: Voiko homo mennä armeijaan?


KYSY HOMOLTA vastaa joulukuun kysymykseen!

"Homotkin viihtyy intissä", kertoo Petteri joulukuun vastauksessaan.

Kysymys:
Minä luulen, että olen homo (tai olen siitä aika varma). Olen kuitenkin aina halunnut mennä armeijaan. Voiko sinne mennä, jos on homo?

Petteri vastaa:
Totta kai voi! Asevelvollisuus täytyy jokaisen esteettömän miehen suorittaa. Useimmiten se tehdään asepalveluksella, vaikkakin yhä useampi valitsee joko vaihtoehtoisen suoritustavan, tai on muutoin vapautettu. Homoseksuaalisuus ei ole ollut vuoden 1981 jälkeen suora este asepalvelukselle. Silloin Lääkintöhallitus teki päätöksen poistaa homous sairausluokituksesta. Näin siis virallisesti; epävirallisesti tietenkin on monenlaisia odotuksia, kulttuurisia tekijöitä sekä asenteita jotka eivät ainakaan edesauta seksuaalivähemmistöihin kuuluvien miesten (ja joissain tapauksissa myös naisten) osallistumista asepalvelukseen. Mitään yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen ei ole: intin käymiselle ei periaatteessa ole mitään estettä, mutta on hyvä tiedostaa että joillain tavoilla se voi tulla vähän tavallista raskaammaksi.

Yleisistä oletuksista huolimatta varsin moni homo menee inttiin: seksuaalivähemmöille tehdyn kyselyn perusteella noin 70% asevelvollisista. Palveluskokemukseen on oltu jopa keskimääräistä tyytyväisempiä, ja intissä 12 kuukautta viettäneitä oli yli puolet vastanneista. Intissä syrjintä on kielletty monilla tasoilla. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää Puolustuvoimat laatimaan yhdenvertaisuussuunitelman, ja toteuttamaan sitä. Syrjintä kielletään selväsanaisesti sekä yhdenvertaisuuslaissa että asevelvollisuuslaissa, jonka lisäksi Puolustusvoimien yleinen palveluohjesääntö kieltää syrjinnän, häirinnän, kiusaamisen sekä epäasiallisen ja halventavan kielenkäyttön. Käytännössä tämä ei kuitenkaan erinäisistä syistä täysin toteudu. Puolustusvoimien mukaan  “ongelmia seksuaalisen tasa-arvon toteutumisessa ei ole ilmaantunut.”

Toisaalta pääesikunnasta ei haluttu myöskään päästää varusmiehiä haastatteluun armeijan homoasenteista (2010). Minna Lindqvistin sosiologian pro gradu -tutkielman aineistona käytetyt kuuden homo- ja yhden bi-miehen teemahaastattelut antavat ymmärtää että armeijan epävirallinen kulttuuri ei ole erityisen homomyönteinen (2016). Asevelvollisten yhteisöllisyyttä ylläpidetään ulossulkemisen keinoin: muiden sukupuolten ja seksuaalivähemmistöjen ei katsota sopivan sen perinteisen maskuliinisuuden muottiin, ja tämä myös näkyy sekä varusmiesten että kantahenkilökunnan kielenkäytössä.

Se kuinka avoimesti seksuaali-identiteetistään, parisuhteistaan tai seksistä puhuu on tietenkin jokaisen itsensä päätettävissä. Avoimuus joissain tuvissa voi olla helpompaa, joissain vaikeampaa, ihan riippuen siitä minkälaisten ihmisten kanssa ollaan tekemisissä. Seksuaalisen suuntautumisen salaaminen, ja etenkin sen aktiivinen peittely voi käydä raskaaksi, mutta omat riskinsä on toki myös avoimuudessa.

Lindqvistin haastattelemat miehet olivat kuitenkin (onneksi) sitä mieltä että jos mahdollisen syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun veisi ylempien tasojen tietoon,  otettaisiin se vakavasti.


Petteri Keränen
Kirjoittaja on Väestöliiton Hurmalehden toimituskunnan jäsen. 

Uusi kysymys ja vastaus julkaistaan kuukauden
ensimmäisellä viikolla.

Katso myös

Koulun seksuaalikasvatus, unohduitko viime vuosituhannelle?

On vuosi 2012. Istun yläkoulun terveystiedon tunnilla ja kuuntelen tylsistyneenä opettajan luennointia seksistä. Hän lausuu sanan ”penis” jokaisella kerralla erikoisesti venyttäen, ”pheeenis”, ja luokka hörähtää. Tahtoisin jo kotiin, sillä en koe oppivani tästä mitään hyödyllistä. Tunnen vahvasti, ettei tunti ole suunnattu minulle. Siellä puhutaan ainoastaan pheeeniksistä ja emättimistä, tytöistä ja pojista, kondomeista ja ensimmäisen kerran kivuista sekä siitä, kuinka tytön ei vain pidä hankkiutua raskaaksi nuorella iällä.


KYSY HOMOLTA vastaa helmikuun kysymykseen

Tässä kuussa Petteri pohtii sitä, miten netti-ihastus kannattaa tavata.


KYSY HOMOLTA vastaa marraskuun kysymykseen!

"Pidemmän päälle kaapissa voi tulla vähän tylsää. Suosittelen nettiyhteyttä."

Hurmalehden suosittu Kysy homolta –palsta vastaa nuorten kysymyksiin. Tällä kertaa puhutaan kaapista ulos tulemisesta.


KYSY HOMOLTA vastaa lokakuun kysymykseen!

Petteri vastaa lokauun kysymykseen! Tällä kertaa huolestunut äiti haluaa tietää, miten mahdollinen lesbous tulee vaikuttamaan hänen tyttärensä elämään.