HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

HURMA vaikuttaa


HURMA vaikuttaa!

Lennätimme nuoren vaikuttajamme, Jaana Tiirin, 19, Brysseliin ajamaan seksuaalioikeuksia. Miten Jaana selviytyi EU-virkamiesten kaupungissa?

Jaana, mihin tilaisuuteen osallistuit?

Osallistuin Kansainvälisen perhesuunnitteluliiton eli IPPF:n nuorisoverkoston vuosittaiseen kokoukseen. IPPF on maailmanlaajuinen seksuaali-, lisääntymisoikeus ja –terveysjärjestö, jolla on nuorisoverkosto nimeltään YSAFE (Youth Sexual Awareness For Europe). YSAFE järjestää vuosittain kokoontumisen, johon kutsutaan nuori edustaja kustakin jäsenjärjestöstä. Tällä kertaa se olin minä Väestöliitosta!


Mitä tilaisuudessa haluttiin saavuttaa?

Vuosikokouksella on paljon virallisia päämääriä: muun muassa uuden nuorisokomitean valinta ja uusien IPPF-tuulien kuunteleminen. Tärkeintä tapaamisessa on kuitenkin ihmiset: uudet verkostot, toimintatavat ja koko porukan läpi puhaltava huima inspiraatio! Käsittelimme koko viikonlopun erilaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä aiheita aktiivisen kansalaisuuden ja nuorten osallisuuden kautta, ja sainkin ihan valtavasti uusia ideoita ja käytänteitä tuotavaksi Suomeen. 


Miten pääsit mukaan?

Olen jo aikaisemmin toiminut aktiivisesti yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Kansalaisvaikuttaminen ja seksuaalioikeuksien toteutuminen ovat hyvin lähellä sydäntäni, ja siksi olin hyvin otettu, kun Väestöliitto ehdotti minua edustajaksi vuosikokoukseen. 


Miksi sinua kiinnostavat juuri seksuaalioikeudet?

Seksuaalisuus on asia, joka on osa meitä jokaista. Seksuaaliterveys ja –oikeudet ovat jokaisen oikeuksia, mutta varsinkin vähemmistöjen kohdalla ne eivät toteudu Suomessa tai muuallakaan maailmassa läheskään yhdenvertaisesti. Koen tämän epäoikeudenmukaisuuden vääryydeksi ja haluan taistella paremman ja yhdenvertaisemman maailman puolesta.


Tilaisuudessa parasta oli?

Upeat ihmiset. On mielettömän avartavaa keskustella seksuaalioikeuksista muun muassa israelilaisen ja kirgisialaisen nuoren kanssa. Upeaa oli myös jakaa toimivia vaikuttamistapoja muille, kuunnella ja ottaa opiksi toisten kokemuksista ja suunnitella yhdessä inspiroivassa yhteisössä. 


Saitteko jotain konkreettista aikaiseksi?

Valitsimme uuden nuorisokomitean, joka koostuu aktiivisista ja osaavista nuorista ja joka hyvin aktiivisesti tulee ottamaan kantaa ja tuomaan nuorten ääntä esille IPPF:n Euroopan verkostossa ja Euroopassa laajemminkin. Myös monenlaisista yhteistyökuvioista neuvoteltiin viikonlopun aikana, jonka seurauksena suuri yhteistyöprojekti saattaa lähteä liikkeelle pohjoismaissa! Stay tuned…


Viestisi kaikille niille nuorille, jotka haluavat edistää nuorten seksuaalioikeuksia?

Maailma muuttuu, jos sitä muutetaan. Aktiivisella osallistumisella, periksiantamattomuudella ja nuorten omalla osaamisella on valtava vaikutus siihen, miten täällä toimitaan ja ajatellaan. Astu rohkeasti esiin ja ole oma itsesi, omilla intohimoillasi ja kiinnostuksen kohteillasi on merkitystä ja voimaa!


Kysymyksiin vastasi Jaana Tiiri, 19-vuotias vammais- ja seksuaalioikeusvaikuttaja.

Katso myös

Leah Schrager

Taiteen avulla voidaan rikkoa sukupuolistereotypioita ja kyseenalaistaa vallitsevia seksinormeja. Taide voi myös lisätä seksimyönteisyyttä ja positiivista suhtautumista seksuaalisuuteen. Yksi seksimyönteisistä taiteilijoista on Leah Schrager.


Nuoret ovat keskeisessä roolissa hiv:n vastaisessa taistelussa

Zimbabwelainen Loyce Maturu oli 12-vuotias saadessaan hiv-tartunnan. Nyt hän haluaa kertoa tarinansa, jotta yhä harvempi joutuisi kohtaamaan saman.


Nämä kolme nuorta afrikkalaista muuttavat maailmaa

Päättäväisyydellään ja intohimollaan nämä nuoret vaikuttajat ovat jo nyt edistäneet nuorten asemaa sekä seksuaalioikeuksien toteutumista. Lue millaisia unelmia ja visioita heillä on tulevaisuudesta.


Teiniäidistä seksuaalioikeuksien puolestapuhujaksi

Nigerialainen Blessing Digha on kouluttanut #Choice4Life kampanjan kautta nuoria seksuaalisen väkivallan kohtaamisesta, turvattomista aborteista ja seksuaalioikeuksista. Mikä on saanut hänet ryhtymään nuorten äänitorveksi?


Väestöliitto: Nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa

Väestöliitto lupaa yhteiskuntasitoumuksessaan nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.

Nuorten ajatuksilla ja mielipiteillä on väliä. Väestöliitto kannustaa ennakkoluulottomasti nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elämäänsä ja seksuaalioikeuksiinsa, sekä välittää heille tietoa erilaisista mahdollisuuksista olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Samat vaikuttamismahdollisuudet koskevat myös maahanmuuttajia.