HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

Hurma ottaa kantaa lapsiavioliittoihin Suomessa ja maailmalla


Hurma ottaa kantaa lapsiavioliittoihin Suomessa ja maailmalla

Hurma ottaa kantaa lapsiavioliittoihin Suomessa ja maailmalla! Hurman toimitus vaatii Suomea muuttamaan avioliittolakia niin, että alle 18-vuotiaiden avioliittoja ei sallita missään yhteydessä. Hurman toimitus toivoo, että Suomi painottaisi lapsiavioliittojen ehkäisyä myös kehitysyhteistyössään. Lue miksi:

Hurman toimitus vaatii Suomea muuttamaan avioliittolakia niin, että alle 18-vuotiaiden avioliittoja ei sallita missään yhteydessä. Lapsiavioliitot on suuri ongelma ja ihmisoikeusrikkomus maailmassa. YK:n ihmisoikeuskomissio suositteli jo vuonna 2014, että kaikki maat säätäisivät ehdottomaksi avioliiton alaikärajaksi 18 vuotta. Hurman toimitus toivoo, että Suomi painottaisi lapsiavioliittojen ehkäisyä myös kehitysyhteistyössään.


Lapsiavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa, jossa toinen osapuoli on alle 18-vuotias. Maailmassa naitetaan joka päivä yli 39 000 tyttöä lapsiavioliittoon. Lisäksi noin 90 prosenttia teiniraskauksista tapahtuu juuri lapsiavioliitoissa.


Hurman nuorten toimituksen kannanotto:
1. Suomen avioliittolaista on poistettava mahdollisuus erityisistä syistä antaa lupa alle 18-vuotiaalle avioliiton solmimiseen. Lapsen oikeuksien ja edun näkökulmasta on kyseenalaista, että lapset voivat solmia avioliiton. Menettely on käytännössä kirjallista, eikä näin ollen avioliitto-oikeutta hakevaa lasta haastatella tai kuulla.

2. Suomen kehitysyhteistyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota alle 18-vuotiaiden avioliittojen ehkäisemiseen.


Vaikka useimmat maat ovat sitoutuneet lapsiavioliittojen lopettamiseksi, naitetaan joka kolmas lapsi kehitysmaissa ennen 18 vuoden ikää. Joka yhdeksäs naitettu tyttö on alle 15-vuotias. Suurin osa naitetuista tytöistä tulee köyhästä perheestä, ovat heikosti koulutettuja tai asuvat maaseudulla. Pääsyyt lapsiavioliittojen solmimiseen ovat äärimmäinen köyhyys ja sukupuolten välinen epätasa-arvo.

Lapsiavioliitolla on useita kauaskantoisia ja negatiivisia vaikutuksia tytön elämään: se heikentää nuoren terveyttä ja hyvinvointia ja on este koulunkäynnille. Lapsiavioliitto on yhteydessä aikaiseen lasten saantiin, mikä taas on riski nuorelle, jonka keho ei ole vielä valmis synnytykseen. Koulu keskeytyy, kun talouteen syntyy lapsi. Äidin on pakko jäädä kotiin tekemään kotitöitä ja hoitamaan lapsia. Lapsiavioliitto rikkookin yksilön seksuaalioikeuksia: se evää nuorelta oikeuden päättää omasta kehostaan, avioliitostaan ja tulevaisuudestaan.


Kuva: Purple Sherbet Photography via Creative Commons

Katso myös

Mr. Gay Finland 2019 haluaa yhdenvertaisuutta kouluihin

Mr. Gay Finlandiksi kruunattiin vastikään 23-vuotias kieltenopettajaopiskelija Konsta Nupponen. Hän haluaa edistää sateenkaarinuorten asemaa koulumaailmassa. 


Hurma ottaa kantaa ihmisoikeuksia rikkovaan translakiin!

Hurman mielestä kenenkään pidä joutua valitsemaan eri ihmisoikeuksien väliltä! Siksi Hurma vaatii, että Suomen translaista poistetaan lisääntymiskyvyttömyyttä käsittelevä kohta *.


Pommien keskellä lapsiäidiksi

Kukaan ei halua saada lasta keskellä konfliktia tai luonnonkatastrofia. Silti lapsia syntyy myös pommien pudotessa. Myös syyrialaisesta Haneenista tuli lapsiäiti.


Suojaikäraja – mitä se tarkoittaa?

Suojaikäraja on käsite, joka usein ymmärretään väärin – joskus ihan tarkoituksellisesti. Moni käsittää suojaikärajan estävän alle 16-vuotiaiden seksielämän kokonaan. Hurma selvitti, mistä suojaikärajassa on oikeasti kyse.


YK:n ihmisoikeuskomitea tuomitsee Irlannin aborttilait julmiksi ja epäinhimillisiksi

Ensimmäistä kertaa yksittäisen henkilön valitus saa Kansainvälisen ihmisoikeustuomioistuimen tai komitean tunnustamaan, että aborttien kriminalisointi loukkaa naisten ihmisoikeuksia.