HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

HURMA näkyy Väestöliiton yhteiskuntasitoumuksessa


Väestöliitto: Nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa

Väestöliitto lupaa yhteiskuntasitoumuksessaan nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.

Nuorten ajatuksilla ja mielipiteillä on väliä. Väestöliitto kannustaa ennakkoluulottomasti nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elämäänsä ja seksuaalioikeuksiinsa, sekä välittää heille tietoa erilaisista mahdollisuuksista olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Samat vaikuttamismahdollisuudet koskevat myös maahanmuuttajia.

Väestöliitto sitoutuu hyödyntämään toiminnassaan kohderyhmiensä arvokasta tietoa, kokemuksia ja arjen asiantuntemusta. Väestöliitto ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan tulevia kehitystyöhankkeita sekä tiedottaa suurelle yleisölle seksuaalioikeuksien haasteista, toteutumisesta ja kehityksestä.


Nuorten muodostama virtuaalilehti Hurman toimituskunta tuottaa tietoa seksuaalioikeuksista nuorilta nuorille. Väestöliitto sitoutuu edelleen lisäämään nuorten konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia mm. muodostamalla aktiivisen Nuorten työryhmän, josta tulee tunnustettu osa Väestöliiton päätöksentekoa ja strategista työtä. Työryhmä tuottaa kannanottoja ajankohtaisiin kysymyksiin seksuaalioikeuksista ja -terveydestä ja on aktiivinen kansalaisvaikuttamisen kanava nuorille.

Lue koko yhteiskuntasitoumus.

Katso myös

Leah Schrager

Taiteen avulla voidaan rikkoa sukupuolistereotypioita ja kyseenalaistaa vallitsevia seksinormeja. Taide voi myös lisätä seksimyönteisyyttä ja positiivista suhtautumista seksuaalisuuteen. Yksi seksimyönteisistä taiteilijoista on Leah Schrager.


Nämä kolme nuorta afrikkalaista muuttavat maailmaa

Päättäväisyydellään ja intohimollaan nämä nuoret vaikuttajat ovat jo nyt edistäneet nuorten asemaa sekä seksuaalioikeuksien toteutumista. Lue millaisia unelmia ja visioita heillä on tulevaisuudesta.


Teiniäidistä seksuaalioikeuksien puolestapuhujaksi

Nigerialainen Blessing Digha on kouluttanut #Choice4Life kampanjan kautta nuoria seksuaalisen väkivallan kohtaamisesta, turvattomista aborteista ja seksuaalioikeuksista. Mikä on saanut hänet ryhtymään nuorten äänitorveksi?


HURMA vaikuttaa!

Lennätimme nuoren vaikuttajamme, Jaana Tiirin, 19, Brysseliin ajamaan seksuaalioikeuksia. Miten Jaana selviytyi EU-virkamiesten kaupungissa?


Siis mikä ihmeen YK?

Hurma tenttasi asiantuntijaa. Faktaa lyhyesti ja ytimekkäästi.