HURMA on lehti seksuaalioikeuksista

Be a Man!


Be a Man!

Millainen on oikeanlainen mies tai nainen? Sukupuolistereotypiat ovat usein omissa mielikuvissamme, mutta myös yhteiskunnan rakenteissa. Ne vaikuttavat käyttäytymismalleihin ja moniin jokapäiväisiin toimiimme. Sukupuolitereotypiat vaikuttavat esimerkiksi siihen, minkä ajatellaan olevan sopivaa tai epäsopivaa. Erityisen haitallisia stereotypiat ovat, kun ne saavat meidät satuttamaan ja loukkaamaan ihmisiä ympärillämme. Lue, miten Balkanin alueella toimiva hanke sai purettua vääristyneitä käsityksiä sukupuolista.

Balkanilla vuodesta 2007 toiminut kansainvälisen Care-järjestön hanke pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja purkamaan sukupuoleen liittyviä haitallisia stereotypioita ja asenteita. Bosnia-Hertsegovinassa, Kroatiassa, Serbiassa ja Kosovossa toimivan hankkeen päätarkoituksena on vähentää sukupuolittunutta väkivaltaa. Toiminta kohdistuu erityisesti 15–19-vuotiaisiin poikiin ja sitä suunnitellaan yhteistyössä heidän kanssaan.

Kouluissa onkin järjestetty monipuolista nuorten itse ohjaamaa opetusta ja työpajatoimintaa. Aiheina ovat olleet mm. seksuaaliterveys ja -oikeudet, sukupuolinormit sekä maskuliinisuus ja väkivalta. Työn keskiössä on ”Be a Man”-kampanja, jonka kautta työpajojen ajatuksia ja oppeja levitetään sosiaalisessa mediassa. Vaikka hanke onkin kohdistettu pojille, kaikki tapahtumat ovat avoimia myös tytöille.

Suuren suosion saavuttanut hanke on jo nyt parantanut asenneilmapiiriä ja nuorten miesten tietämystä seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista.